Rörinspektion

Med RL Spolservice's rörinspektionstjänster upptäcker du dolda problem innan de blir kostsamma. Vi använder avancerad teknik för att säkerställa dina rörs hälsa.

Våra rörinspektionstjänster

Lokalisering

Med hjälp av en kamera lokaliserar vi dina ledningar snabbt och effektivt. Denna process ger oss en tydlig bild av ledningarnas väg, vilket är avgörande för både underhåll och vid eventuella reparationer.

Status

En omfattande analys av dina ledningar avslöjar deras nuvarande skick, inklusive dimensioner, material och eventuella problemområden. Denna information är viktig för att förstå hur ditt avloppssystem fungerar och vad som kan behöva åtgärdas

Felsökning

Vi undersöker och dokumenterar noggrant orsakerna till problem som dålig lukt, återkommande stopp eller skador. Denna djupgående felsökning möjliggör riktade åtgärder som adresserar roten till problemet, vilket förebygger framtida komplikationer

Förebygg problem innan de uppstår

En tidig rörinspektion kan spara dig både tid och pengar genom att förebygga större reparationer. Upptäck inträngande rötter, svackor, ansamlingar och mer innan de leder till kostsamma skador eller avbrott i din fastighets avloppssystem

Kontakta oss

Vanliga frågor

Några bilder från tidigare utförda rörinspektioner

Förebygg avloppsproblem

Inget jobb är för stort eller litet för vår spolbil. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för alla typer av avloppsbehov

Läs mer om våra spoltjänster

Akuta problem? Ring oss på 0734-210 211